VI Всесвітній форум українців

УВКР Він проходить у  Києві 20 – 21 серпня

Щирі вітання представникам світового українства!

Всесвітні форуми українців

Всесвітній форум українців — зібрання представників українців світу як нашої держави, так і діаспори. Вищий керівний орган Української всесвітньої координаційної ради (УВКР). Форуми скликаються за ініціативи УВКР за підтримки Української держави, проводяться в Києві.

І Всесвітній форум

2124 серпня 1992 року, на першу річницю проголошення незалежності України.

Цей форум значною мірою мав святковий, піднесений характер. Адже його делегати були сповнені великих очікувань: після кількох століть поневолення Україна отримала державний суверенітет, в українців з’явилася можливість будувати своє життя, дати належну оцінку подіям минулого.

Під час проведення форуму відбулися засідання численних секцій, «круглих столів», на яких розглядалися актуальні питання політичного, культурологічного, економічного характеру. Одним із рішень Першого форуму було створення постійно діючого органу — Української всесвітньої координаційної ради (УВКР) із місцезнаходженням її в Києві.

ІІ Всесвітній форум

2125 серпня 1997 року. За час, що минув від I форуму, Україна стала членом впливових міжнародних організацій, зокрема Ради Європи. Разом з тим стали очевидними труднощі на шляху її становлення як демократичної і економічно розвиненої європейської країни. Тому основне завдання форуму полягало в тому, щоб проаналізувати сучасні процеси в Україні та діаспорі, визначити проблеми, які потребують координації зусиль світового українства для їх вирішення.

Узяло участь 600 делегатів та 240 гостей із 46 країн світу та з України, високі посадові особи, представники всіх регіонів держави. Форум поступово перетворювався на робоче засідання з чітко визначеною метою.

ІІІ Всесвітній форум

Відбувся під час святкування 10-ої річниці Незалежності України, 1820 серпня 2001 року.

Ситуація в державі, політичне протистояння між владою та опозиційними партіями, що вилилося у вуличні протести, посилювало в делегатів гостре відчуття проблем, перед якими опинилася Україна. Полеміка з політичних арен переносилася і до зали палацу «Україна», де проходило зібрання.

У резолюції делегати форуму відзначили, що Україна утверджує себе повноправним суб’єктом європейського та світового співтовариств. Водночас, зазначалося в резолюції, економічні та соціальні втрати ринкових реформ виявилися величезними і призвели до зменшення більш як на 50% виробничого потенціалу країни, загрозливого падіння життєвого рівня народу, погіршення здоров’я нації, різкого зменшення кількості населення України, посилення соціальної нестабільності та політичної напруги, відчуття розчарування.

Делегати форуму висловили занепокоєння станом розвитку духовно-інтелектуального потенціалу України, української мови, закликали до єдності Українські Церкви. «Серйозну тривогу викликає проблема інформаційної безпеки України, передусім втрати національного інформаційного простору», — йдеться в резолюції.

IV Всесвітній форум

Він мав відбутися в серпні 2005 року, але його було перенесено. Форум відбувся 18 – 20 серпня 2006 року за участю 450 делегатів, 450 гостей, 50 представників т.зв. «четвертої хвилі» еміграції (українців, які виїхали за кордон на заробітки останніми роками), 80 представників зарубіжних ЗМІ, 450 учасників фестивалю «Український спів у світі» — загалом близько 1900 осіб. Усього взяли участь представники закордонного українства з 43 країн світу, а також регіонів України, Секретаріату Президента, Кабінету Міністрів, політичні та громадські діячі України. Форум обрав нового голову УВКРДмитра Павличка.

 

V Всесвітній форум

18 – 20 серпня 2011 року. У його роботі взяли участь 300 делегатів із різних країн світу — по 100 від східної та західної діаспори і з України.

Перший день форум працював у приміщенні Національного оперного театру України, де увечері відбувся концерт українських майстрів мистецтв з України і діаспори. 2 – 3 дні Форум працював у тематичних секціях в Українському домі. Форум прийняв ряд ухвал, звернень до владних структур в Україні, спрямованих на розвиток української культури, мови, правовий захист українців діаспори, а також ряд звернень щодо поточних подій в Україні. Ситуацію в Україні при режимі регіоналів було оцінено дуже критично, зокрема в доповіді на форумі Світового конгресу українців.

V Всесвітній форум українців обрав нового голову УВКР — Михайла Ратушного.

VI Всесвітній форум

Київ, 20 – 21 серпня 2016 року. Український дім (вул. Хрещатик, 2).

Порядок денний форуму:

20 серпня, субота:

09.00 – 10.00реєстрація учасників.

10.00 – 13.00 — урочисте відкриття форуму українців за участю вищих посадових осіб держави; вітання та виступи керівників об’єднань закордонного українства з різних країн, представників органів державної влади України, громадськості.

13.00 – 14.00 — обід.

14.00 — 16.00 — пленарне засідання: звіти й виступи керівників об’єднань закордонного українства та комісій і структурних підрозділів УВКР.

16.00 18.00 — робота комісій і секцій форуму.

18.00 — урочистий концерт «Всі ми діти твої Україно» за участі артистів і творчих колективів української діаспори.

21 серпня, неділя:

09.00 11.00 — робота комісій і секцій.

11.00 13.00 — прийняття ухвал та рекомендацій секцій.

13.00 – 14.00 — перерва.

14.00 – 16.00 — висунення та обрання керівних органів Української всесвітньої координаційної ради; прийняття резолюції форуму.

17.00 19.00 — урочисте прийняття делегатів та гостей.

У рамках форуму працюватимуть такі секції: державного будівництва; гуманітарної політики; правнича; інформаційної політики; освіти і виховання; трудової міграції; економічної й інвестиційної політики; волонтерства й захисту українства на окупованих територіях; духовності й церковного життя закордонного українства; молодіжної політики.

УВКР просить делегатів і гостей форуму зголошуватися до роботи у відповідних секціях.

22 серпня

16.00 урочисте зібрання в Національній опері (вул. Володимирська, 50) «Україна – світове українство» за участю Президента України та представників діаспори.

Українська всесвітня координаційна рада

УВКР була створена на підставі відповідного рішення І Всесвітнього форуму українців, що відбувся у серпні 1992 р. у Києві. Організацію зареєстрував Мін’юст України 3 травня 1993 р.

Головною метою діяльності УВКР є «сприяння зміцненню й розбудові незалежної, соборної, демократичної Української держави, утвердженню інтересів України та світового українства у всіх сферах світового простору — економічній, політичній, правовій, науково-технологічній, освітній, інформаційній, етнокультурній, спортивній та інших — шляхом координації діяльності громадських організацій в Україні й українській діаспорі та співпраці з вітчизняними і закордонними урядовими, підприємницькими та громадськими структурами».

Членами УВКР є українські громадські організації в Україні та за кордоном. За результатами V форуму УВКР нараховувала більше 382 членів-організацій.

Вищим органом управління УВКР є Всесвітній форум українців, який відбувається один раз на чотири роки. Відбулося 5 форумів — у 1992, 1997, 2001, 2006, 2011 рр.

У період між Всесвітніми форумами вищим органом управління УВКР є загальні збори представників організацій-членів УВКР (збори УВКР). Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

У періоди між зборами УВКР органом управління є президія УВКР.

Михайло РатушнийГоловою УВКР на IV Всесвітньому форумі українців, що відбувся у Києві 19 – 21 серпня 2011 р., обрали Ратушного Михайла Ярославовича.

До складу президії УВКР входять 36 представників організацій-членів УВКР — по 12 представників від власне України та західної і східної діаспори. Постійно діючим виконавчим органом УВКР є секретаріат УВКР.

За статутом УВКР не претендує на централізоване керівництво українськими організаціями й не бере участі в політичній діяльності. Водночас, активно сприяючи розбудові в Україні громадянського суспільства, УВКР інсталює збереження національної ідентичності й задоволення національно-культурних потреб українців у країнах оселення, розгортання співпраці України із закордонним українством.

УВКР провадить інформаційно-аналітичну діяльність. Було проведено низку науково-практичних конференцій і «круглих столів», спрямованих на дослідження життя українців закордоння, діяльності українських громадських організацій та їх участі в процесах трансформації українського суспільства. За сприяння УВКР вийшли друком книги про українську діаспору, довідкові матеріали про життя закордонних українців.

Новою домінантою в житті УВКР стало зосередження уваги на роботі з молоддю. Для молоді як закордоння, так і України організовувалися і проводилися різні конкурси, зустрічі, концерти, творчі виставки, презентації книг.

Відразу після відбуття V форуму в Києві проходив Форум української молоді за кордоном, а його голову Мирослава Гочака (Сербія) обрано членом президії УВКР.

Виходять друком та в електронній формі на веб-сайті УВКР «Вісник УВКР» та «Науково-практичні студії УВКР». УВКР разом з товариством «Україна — світ» продовжує видавати газету «Український форум». За фінансової підтримки УВКР також виходять друком один із кращих журналів України «Сучасність» і журнал для закордонних освітян «Рідні джерела».

 

Провадить УВКР і видавничу справу: вийшла друком книга Андрія Попка і Станіслава Лазебника «Історична батьківщина – діаспора: європейський досвід взаємин», у якій висвітлено досвід співпраці історичної батьківщини з діаспорою на прикладі сусідніх з Україною держав, а також становлення й розвиток взаємин України із закордонним українством. Цікавими і змістовними виявилися видані УВКР збірники матеріалів науково-практичних конференцій «Українська діаспора в Росії: стан, проблеми, перспективи» та «Українці: світова нація перед викликами XXI століття». Надруковано довідкові матеріали «Закордонному українцю» і фотоальбом «Ми — українці» та ін.

Контакти Секретаріату УВКР: 01004, Київ, вул. Антоновича, 3-б (колишня Горького), тел. 287-22-41; ел. пошта: uvkr.org@gmail.com

Веб-сайт: http://www.uvkr.org

 

 

Опубліковано у Світ. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s